Logo
                                       

 Växtnäring  

Logo  VÄXTNÄRING N-P-K 7-2-2  

  • PRYDNADSVÄXTER / GRÖNSAKER / FRILANDSGÖRDOR / OLJEVÄXTER / SPANMÅL / GRÄSMATTA / GOLFBANA

Varudeklaration

EG-GÖDSEL

Typbeteckning  NPK-gödselmedelslösning

NPK- 7-2-2

  • Kväve totalt (N) 6,9%
  • Nitratkväve (NO3-N) 1,6%
  • Ammoniumkväve (NH4-N) 3,0%
  • Ureakväve (urea-N) 2,3%
  • Fosfor (P) 2,3%
  • Kalium (K) 2,1%
En flytande bevattningsgödsel av hög kvalitet. Innehåller en balanserad mängd av alla viktiga huvud- och 

spårämnen för att säkerställa riklig blomning, en vacker och jämn tillväxt samt en högklassig och riklig skörd.


Prydnadsväxter, grönsaker, frilandsgrödor: grundosenring 2-4 promille i bevattiningsvattnet (2-4 dl / 100 l eller 

2-5 l / 1000 l vatten). Koncentration och bevattningsfrekvens är beroende av växtfas och fäxthållanden. I 

plantdrivningens början dosera en 1-promilles koncentration.

Förpackning 30 l, 210 l, 1000 l.  
 


 Manganlösning                 

Logo  MANGANLÖSNING 235   

Typbeteckning: spårämneslösning

Innehåll: mangan (Mn) 15%

Spesifik vikt: 1,57kg/l

pH: 0-1 

Färg: rosa lösning

Bruksanvisning:  Bladgödsling för fält och trädgårdar.

Bruksmängd: Vid spraying 1-1,5 l / ha / 200 - 300 l vatten. Sraya på nytt med 7-14 dagars intervaller vid 

måttlig och stor näringsbrist. Max cirka 4 l / ha / år.

Används endast vid konstaterat behov. Bruksmängden får inte överskridas. Ska inte på blad med tunn

vaxliknande yta. EGENSKAPER Används för att korrigera manganprist. Sprutning rekommenderas innan växterna

visar synbara symtom på mangansbrist. Mangan främjar fotosyntesen och klorofyllbildningen i växterna samt 

fungerar som katalysator i olika tillväxtfaser. Användning av fuktmedel (som minskar ytspänningen) 

rekommenderas i samband med sprayningen av mangan. Tillsätt Neko Manganlösning 235 sist i lösningtanken. 

Förpackning  10 l, 210 l, 640 l.

 
  


   Borlösning             

Logo BORLÖSNING 150  

Typnamn, mikronäringslösning. Användas för borbrist - endast för det identifierade behovet.
Användas som ett bladgödningsmedel eller sprutas till fält, skogar och trädgårdsgrödors
Förpackningsstorlekar 10 l, 210 l, 750 l. Lämplig för organisk odling.


 Naturgödsel         Luomu
Logo NATURGÖDSEL N-5
Typnamn, organiskt gödsel. Växtbaserad 100% organisk allmän gödsel. Långverkande, lägger till mikro-organismer och svamprot aktivitet i marken. För vegetation, träd, buskar, stauder, sommarblommor, örter, multilayers, gräsmattor.
 

    
Tångextrakt

Logo TÅNGEXTRAKT 20 %  
Växtconditioner. Stärker växtligheten och rötterna - ger växten ökad livskraft. Typnamn tångextrakt
Förpackningsstorlekar 30 l, 210 l. Lämplig för organisk odling
 

     Ekologisk näring

Logo EKOLOGISK NÄRING N-5

100 % organisk, vegetabilisk gödsel som lämpar sig för ekologisk odling

Lämplig för administrering via olika bevattningssystem

Ökar odlingssubstratet och markens mikrobiella aktivitet

Gödsel som innehåller kalium stärker växtligheten och bidrar till ökad motståndskraft mot torka och kyla

Fördjupar plantornas färger och ger större skörd samt bättre kvalitet


 LogoNATURKALI N-K 2-17

100 % organisk och vegetabilisk kaliumgödsel

Ökar storleken på frukt, bär, rotfrukter och knölväxter och ger rikligare skörd

Gödsel som lämpar sig för ekologisk odling.


 LogoVEGAMIX N-P-K 8-2-7 + Mg 2

Typnamn, organisk mineralgödsel. Trärgårdens universell gödsel. En långverkande gödsel som innehåller både organiska och oorganiska material. Innehåller magnesium - gräsmattor blir djupgrön.

  
LogoTÅNGMJÖL  
Typnamn, tångmjöl. Innehåller spåräelementer och naturliga tillväxthormoner. Främjar växtvård. Ökar markens mikrobrytning. Vattenblandbart pulver. Förpackningsstorlekar 10 kg, 25 kg. Lämplig för organiska odling.

UAN-LÖSNING N 32
Urea och ammoniumnitrat-kväve, 1000 l       
 
  
 
NOP NK 14-38 
Kaliumnitrat, 10 x 25 kg, 20 x 25 kg, 40 x 25 kg 
 UREA N 46
Urea-kväve
, 1000 kg / pall   

Oy Neko Ab | Kiiliäinen 12 | Hämeenlinna | p. +358(0)3 616 2167 | neko(at)neko.fi
Updated 25.10.2017 | Hattulan Tietokonepalvelu